història

08.07.2020

La muralla islàmica, al descobert

Tot el procés de rehabilitació i reestructuració de l’antic edifici ha estat d’allò més apassionant. A mesura que avançaven, les obres despertaven expectatives i desvetllaven tresors insospitats. Però la sorpresa més gran de totes potser ha estat el descobriment, sota els ciments, de part de la muralla àrab de València, una petita joia arquitectònica que ha afegit valor a l’interés artístic, històric i social de l’immoble.

“La ubicació del solar i el fet que abrace tot l’ample de l’illa –explica Conxa Camps, arqueòloga encarregada de l’excavació, preceptiva per llei en tota la zona– feia preveure l’aparició de la muralla islàmica”. Tanmateix, ningú no podia saber en quin estat de conservació es trobarien les restes. Les obres de construcció de l’edifici fa més d’un segle no foren gens delicades, i trinxaren la muralla històrica. No obstant això, s’han trobat intactes un tram de muralla de 13 metres de longitud i 1,45 d’amplària i una torre de planta quadrada amb 4,30 metres per costat, així com restes de la barbacana que recorre la muralla en paral•lel i el fossat, un element defensiu que, ple d’aigua, s’obria des de la barbacana cap al sud, on avui transcorre el carrer de Sant Ferran. Gràcies al descobriment d’un altre pany de paret, s’ha pogut determinar per primera vegada l’amplària del fossat, que amb la construcció d’un cercle defensiu més ampli després de la conquesta de Jaume I, s’integrà en el clavegueram de la ciutat i donà lloc a la sèquia coneguda com “vall cobert”.

Segons subratlla Camps, el més important és que la troballa inclou el sistema defensiu complet i permet observar la seua evolució a través de les successives reparacions i el cobriment del fossat, entre altres aspectes. Per aquesta raó, s’ha decidit afegir al projecte de l’OCCC la museïtzació del conjunt en un espai d’exhibició permanent, on es mostrarà, en paraules de l’arqueòloga, “el conjunt del sistema de defensa islàmica de València, del qual fins ara no se n’havia museïtzat cap tros”. A més, s’ha establert un sistema de visites guiades i està previst editar una guia didàctica que ajude a difondre, de manera entretinguda, alhora que rigorosa, aquesta part tant important de la nostra història.

© 2008 Octubre CCCC

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99