contacte

08.07.2020

Octubre és una iniciativa d’Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster.

Per a qualsevol consulta ompliu el següent formul·lari i contactarem amb vosté:


De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant de normativa d'aplicació , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder satisfer la sol·licitud i enviar informació general sobre ACPV . Resteu informats des de la possibilitat d’exercir els drets de l’accés, rectificació, cancel·lació i posició en els termes establerts en la legislació vigent dirigint-vos a l’adreça: Carrer de Sant Ferran, 12 · 46001 València.

-


Flash Player 7 necesari per a visualitzar el mapa interactiu

© 2008 Octubre CCCC

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99