activitats

16.07.2019

Conferències i congressos

26.11.2014 |

Com es crearia una cooperativa d'artistes visuals?

19.30h a l'aula 1


Trobada per a artistes visuals i membres d'AVVAC.

Amb la participació d'Alex Devís, Toni Muñoz i Laura Muñoz (del despatx jurídic La Seu) i de representants de la junta directiva d'AVVAC. S'estudiarà la possibilitat de constituir una cooperativa de treball associat per a artistes socis d'AVVAC.

A qui desenvolupa una activitat remunerada per compte propi, la legalitat vigent li imposa que ha d'acomplir amb una sèrie d'obligacions fiscals (alta en IVA, IAE, facturació, etc.) i de Seguritat Social (alta en el Règim Especial d'Autònoms) que, en molts casos, suposen un cost econòmic més gran que l'expectativa de guanys, a més d'implicar també una labor de gestió administrativa i comptable.
L'artista professional no és una excepció. De fet, en els més de cinc anys d'activitat que porta AVVAC, la demanda d'una "solució" o via alternativa per a poder cobrar el treball i acomplir amb la legalitat de forma que no resulte antieconòmic ha estat una constant entre els socis. És per això que s'estudia la possibilitat de constituir una cooperativa de treball associat de la que podran formar-ne part els socis que ho desitgen.

Reunió organitzada per AVVAC amb la col·laboració de l'Octubre CCC

© 2008 Octubre CCCC

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99